Undervisare

Tillbaka

Berat Meholli

Nämndsekreterare, Helsingborgs Stad

Berat Meholli har masterexamen i Europeisk rättssociologi och jobbar i Helsingborgs Stad som nämndsekreterare sedan 2016. Inom ramen för denna yrkesroll ingår ansvar för socialnämnden, tillstånds- och föreningsutskottet, dataskyddsfrågor, arkivfrågor samt forskningsfrågor. Bland större projekt som kan urskiljas (med dataskyddsfrågor i fokus) är socialtjänstens övergång från analoga till digitala akter, digital struktur för hantering av lex Sarah och icke verkställda beslut enligt SoL samt digital struktur för inlämning av ärenden till politiska organ. Tidigare arbetsplatser (med likande tjänster) är Malmö stad, Ronneby kommun, Båstad kommun samt Ängelholms kommun.