Undervisare

Tillbaka

Bengt Bolin

Advokat och Partner, Advokatfirman Lindahl

Bengt har mångårig erfarenhet inom områdena svenska och internationella avtal, tvistlösning och processer samt allmän affärsjuridik.

Bengt leder Lindahls kompetensgrupp för tvistelösning och processer och uppträder fortlöpande som ombud i domstolar samt svenska och internationella skiljeförfaranden. Han agerar också som skiljeman.

Bengt är medförfattare till Lindahls bok om kommersiell tvistlösning, och medlem av vetenskapliga rådet vid SCCL, Stockholm Centre for Commercial Law. Han engageras på löpande basis som föredragshållare, kursledare och författare till expertkommentarer för Blendow Lexnova, en ledande nyhets- och utbildningsorganisation för professionella jurister. Under 2019 kommenterade Bengt, i en artikel i Juridisk Tidskrift, ett rättsfall från Högsta domstolen om advokats skadeståndsansvar.