Undervisare

Tillbaka

Åsa Erlandsson

Advokat och partner, Setterwalls Advokatbyrå

Åsa Erlandsson har arbetat med arbetsrätt för svenska och utländska arbetsgivare sedan 1998.

Hennes praktik täcker alla delar av arbetsrätten, allt från dagliga frågeställningar om t.ex. arbetsmiljö, anställningsavtal och uppsägningar (inklusive frågor om skydd för arbetsgivarens verksamhet, konkurrensklausuler och sekretess), omstruktureringar och företagsförsäljningar till arbetsrättsliga tvister inför domstol. Ett särskilt intresseområde är diskrimineringsfrågor.