Undervisare

Tillbaka

Antonia Junelind

Head of Transactions och Ekonomichef, Skanska

Antonia Junelind har arbetat i fastighetsbranschen i mer än 10 år och varit verksam inom områden som rådgivning till hyresgäster (tenant representation), projektfinansiering, projektriskanalys, fastighetsutveckling, affärsutveckling, ekonomi och transaktion, främst i Sverige och England.

De senaste 8 åren har Antonia arbetat på Skanska, ett av världens ledande entreprenad- och fastighetsutvecklande bolag med hemmamarknader i Norden, Europa och USA. I det dagliga ansvarar hon för ekonomi- och transaktionsarbetet i det affärsområde som fokuserar på utveckling av kontorsfastigheter i Stockholmsområdet.

Antonia har en Master of Science inom Samhällsbyggnad med inriktning mot Bygg- och Fastighetsekonomi.