Undervisare

Tillbaka

Annika Israelsson

Jurist, SGU

Annika Israelsson, jurist SGU. Juridiskt sakkunnig inom grundvattenfrågor, med fokus på vattenförvaltning och dricksvattendirektivet.