Undervisare

Tillbaka

Annika Andersson

Advokat och Partner, Lindahl Advokatbyrå

Annika är advokat och partner på Advokatfirman Lindahls kontor i Malmö. Annika är särskilt inriktad mot offentlig upphandling och entreprenadrätt. Annika biträder ofta upphandlande myndigheter vid genomförandet av upphandlingar och med bedömningar i upphandlingsrättsliga frågor.

Annika håller löpande utbildningar i offentlig upphandling och entreprenadrätt och ansvarar även för undervisningen i offentlig upphandling på Juristprogrammet vid Lunds universitet där hon är deltidsanställd som adjungerad universitetsadjunkt. Hon arbetar även med entreprenadrättslig rådgivning och rådger många upphandlande myndigheter och andra beställare i upphandlings- och avtalsrelaterade entreprenadfrågor.

Annika har även stor erfarenhet av frågor kopplat till offentlighet och sekretess samt andra kommunal- och offentligrättsliga frågor.