Undervisare

Tillbaka

Annette Tiljander

Jurist

Annette Tiljander är jurist med lång erfarenhet från försäkrings- och pensionsbranschen. Hon har varit vd i en pensionsstiftelse och är numera styrelseordförande i en annan pensionsstiftelse samt styrelseledamot i två försäkringsföretag. Hon genomför utbildningar om pensionsstiftelser och är medförfattare till boken ”Tjänstepension – Lagar och regler”. Hon har även varit styrelseordförande i Svenska Pensionsstiftelsers Förening (SPFA).