Undervisare

Tillbaka

Anneli Liljemark

Grundare,ägare och VD, Liljemark Consulting

Anneli har 25 års erfarenhet som miljökonsult varav 20 år som chef i olika befattningar. 2011 startade hon Liljemark Consulting med en vision om ett hållbart företag. Hon har specialistkompetens inom förorenad mark, men har även erfarenhet inom bland annat tillståndsprövning och MKBer, environmental due dilligence och arbetsmiljö.

Andra arbetsfält är affärsutveckling, organisationsförändring, interimschef och beställarstöd. Tack vare hennes djup och bredd anlitas hon regelbundet för att hålla kurser och utbildningar i branschen, ex för SGF och Aktuell Hållbarhet.