Undervisare

Tillbaka

Anne Kuttenkeuler

Hovrättsråd och vice ordförande i Svea hovrätt

Anne Kuttenkeuler är hovrättsråd och vice ordförande i Svea hovrätt. Hon är även verksam som avdelningsordförande i Allmänna reklamationsnämnden. På uppdrag av regeringen har hon bl.a. utrett frågor med civilrättslig och marknadsrättslig anknytning.