Undervisare

Tillbaka

Anna Ulfsdotter

Advokat och grundare, Advokatfirman Ulfsdotter

Anna Ulfsdotter är advokat och grundare av Advokatfirman Ulfsdotter - Ulfsdotter Law. Firman är specialiserad inom det upphandlingsrättsliga området. Anna biträder såväl leverantörer som upphandlande myndigheter/enheter i alla upphandlingsrelaterade frågor såsom strategiska frågor, upprättande av anbud eller förfrågningsunderlag, överprövningar och skadestånd. Anna har varit ombud för upphandlande myndigheter och enheter i ett stort antal rättsprocesser inom offentlig upphandling, varav flera i Högsta förvaltningsdomstolen och ett i EU-domstolen. Hon har även företrätt klienter i flera skadeståndsmål enligt lagen offentlig upphandling, varav ett i Högsta domstolen. Anna är en återkommande och uppskattad föreläsare inom offentlig upphandling och skriver artiklar i flertalet upphandlingsrättsliga tidskrifter och på webbplatser. Anna är topprankad inom Chambers and Partners, Legal 500 och har vid fem tillfällen blivit utsedd som en av världens främsta upphandlingsjurister av Who’s who legal. Anna var av regeringen utsedd särskild utredare i utredningen Flexiblare och enklare regler för upphandlingar under EU:s tröskelvärden samt vissa överprövningsfrågor. Arbetet pågick från juli 2017 till juni 2018 då betänkandet SOU 2018:44 överlämnades till regeringen. Hon är också ledamot av Sveriges advokatsamfunds huvudstyrelse.