Undervisare

Tillbaka

Anna Rogmark

General Counsel, Director HR & Legal, Apoteket

Anna Rogmark är chefsjurist och ansvarig för HR & Juridik och sitter i ledningsgruppen på Apoteket. Inom Juridikenheten återfinns ansvar för affärsjuridik, informationssäkerhet samt dataskyddsombudsrollen.

Anna har under olika perioder även haft ansvar för andra centrala funktioner såsom hållbarhet, kvalitet & miljö, risk & säkerhet. Anna har tidigare erfarenhet som bolagsjurist i Pharmacia och Biovitrum. Utöver detta är Anna ordförande i Apotekets personalstiftelse och har suttit i styrelsen för Apotekets pensionsstiftelse under flera år.