Undervisare

Tillbaka

Anna Lööv

Advokat och partner, Kompass Advokat AB

Anna Lööv är specialiserad på regelverk kring företagsstyrning/governance inom finansiell sektor men har även lång erfarenhet av andra branscher, bl.a. tung industri och e-handel.

Hon hjälper företag att implementera efterleva svenska och internationella regelverk och företräder även företag i samband med tillsynsärenden. Hon har stöttat företags sourcingfunktioner med bl.a. att ta fram villkorstexter och granska samarbeten med tredjepartsleverantörer. Hon hjälper regelbundet risk- och compliancefunktioner med olika frågor och regelkontroller.

Anna Lööv är även specialiserad inom dataskydd/GDPR och arbetar mycket med regelkrav kring informationssäkerhet, AI och molntjänster. Hon har ett stort teknikintresse och arbetade som elektronikingenjör inom Försvarsmakten innan hon utbildade sig till jurist.

Kompass Advokat är även nischat inom hållbarhet, AML/CTF och etiskt företagande.