Undervisare

Tillbaka

Anna Lööv

Advokat och partner, Kompass Advokat AB

Anna Lööv är specialiserad på regelverk kring företagsstyrning/governance inom finansiell sektor men har även lång erfarenhet av andra branscher, bl.a. tung industri och e-handel.

Hon hjälper företag att implementera efterleva svenska och internationella regelverk och företräder även företag i samband med tillsynsärenden. Hon har stöttat företags sourcingfunktioner med bl.a. att ta fram villkorstexter och granska samarbeten med tredjepartsleverantörer. Hon hjälper regelbundet risk- och compliancefunktioner med olika frågor och regelkontroller.

Anna Lööv är även specialiserad inom dataskydd/GDPR och arbetar mycket med regelkrav kring informationssäkerhet, AI och molntjänster. . Hon har ett stort teknikintresse och arbetade som elektronikingenjör inom Försvarsmakten innan hon utbildade sig till jurist.

Kompass Advokat är även nischat inom hållbarhet, AML/CTF och etiskt företagande.