Om JUC

Undervisare

Tillbaka

Anna Lööv

Advokat och partner, Kompass Advokat AB

Anna Lööv har omfattande erfarenhet av teknikrelaterad juridik inklusive de regelverk som ställer krav på informationssäkerhet. Hon arbetade som ingenjör på Försvarets materielverk (FMV) innan hon blev jurist.

Anna är specialiserad inom både dataskydd och avtalsrätt. Inom dataskyddsområdet ställs höga krav på informationssäkerhet och Anna arbetar så gott som dagligen med att tillhandahålla rådgivning om IT-säkerhetsrelaterade frågor till bolagsjurister, compliance officers och IT-chefer. När det gäller avtal producerar, granskar och förhandlar Anna outsourcingavtal på IT-området. Det handlar ofta både om företagens IT-infrastruktur som om molntjänster/SaaS.

Anna arbetar främst med företag inom den finansiella sektorn i Sverige och utomlands och tillhandahåller dessutom rådgivning till verkstadsbolag och IT-företag. Innan Anna grundade Kompass Advokat år 2006 arbetade hon för en ledande internationell advokatbyrå i Stockholm och New York med framförallt IT-rätt och dataskydd. Anna har sin jur. kand. från Uppsala universitet (1995) och en master från University of Chicago law school (1999). Hon är advokat både i Sverige och delstaten New York, USA.