Undervisare

Tillbaka

Ane Holland

Chief Nordic Legal Counsel, AIG

Ane Holland har lång erfarenhet av skydd av personuppgifter med både teoretisk och praktisk tillämpning. Ane arbetar sedan 2010 på försäkringsbolaget AIG (American Insurance Group), en världsledande organisation inom försäkring som tillhandahåller försäkringstjänster i över 100 länder till över 70 miljoner kunder. AIG etablerades i Sverige 1973.

För närvarande är Ane Holland Nordisk Chefsjurist men hennes bakgrund hos AIG innehåller också uppdrag som VP för AIGs Europeiska Claims team. Hennes bakgrund innehåller vidare en av Danmarks största advokatverksamheter Bech-Bruun där hon var advokat samt det danska justitiedepartementet där hon arbetade med skydd av personuppgifter.