Undervisare

Tillbaka

Andreas Rönnheden

Advokat, Wistrand advokatbyrå

Andreas arbetar som advokat på Wistrands Advokatbyrå med främst tvistelösning och bolagsrättsliga frågor. Andreas är ansedd som en av de ledande praktikerna inom tvister som rör olika former av professionsansvar (revisorer, advokater, tekniska konsulter) och ren förmögenhetsskada. Andreas har haft en framskjuten roll inom flera av de största och mest uppmärksammade målen på området och har genom åren byggt upp en omfattande praktisk och teoretisk kunskapsbank inom sina fokusområden. Han delar gärna med sig av sina kunskaper och brukar ofta undervisa andra praktiker (försäkringsjurister, advokatkollegor m.fl.) inom professionsansvar, skadeberäkning och andra inom- och utomobligatoriska skadeståndsfrågor.