Undervisare

Tillbaka

Andreas Magnusson

Advokat och Partner, Wåhlin Advokater

Andreas Magnusson har lång och gedigen bakgrund som affärsjuridisk rådgivare med särskild inriktning mot entreprenadjuridik och fastighetsrättsliga frågor. Ärendena rör dels tvistelösning, d.v.s. förhandlingar och processer i allmän domstol och skiljeförfaranden, dels rådgivning vid genomförande av entreprenadprojekt, ofta projektutveckling. Andreas anlitas även som skiljeman och som ordförande i överbesiktningsnämnder.