Undervisare

Tillbaka

Andreas Kotsios

Universitetslektor i handelsrätt vid Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet

Andreas Kotsios är universitetslektor i handelsrätt vid Företagsekonomiska institutionen i Uppsala där han forskar om regleringen av artificiell intelligens i olika interdisciplinära projekt. År 2022 disputerade han vid Juridiska institutionen i Uppsala på avhandlingen ”Paying with data – A Study on EU Consumer Law and the Protection of Personal Data”. Han har varit gästforskare i Oxford, Amsterdam och Milan och har undervisat jurister, ekonomer och datavetare om EU regleringen av nya teknologier. Dessutom har han också agerat som expert för Kommissionen och EDPB.