Undervisare

Tillbaka

Anders Söderlind

Delägare, Setterwalls

Anders Söderlind är rankad som Leading Lawyer av bl.a. Chambers Global och av Legal 500. Anders är verksam inom områdena företagsöverlåtelser, bolagsrätt och aktiemarknad och ingår i Setterwalls specialistgrupper för dessa verksamhetsområden. Förutom arbete med privata och publika företagsförvärv arbetar Anders i stor utsträckning med aktiemarknadsrättsliga transaktioner som exempelvis börsintroduktioner, publika emissioner m.m.

Anders har även stor erfarenhet av venture capital transaktioner och företräder regelmässigt såväl investerare som investeringsobjekt. Anders har vidare deltagit i Svenska Riskkapitalföreningens projekt att ta fram modellavtal för affärsängelinvesteringar.