Undervisare

Tillbaka

Anders Öhlin

Anders Öhlin, Advokat, Wistrand Advokatbyrå,

Anders Öhlin är advokat och verksam vid Wistrand Advokatbyrå. Han är specialiserad på kommersiell tvistlösning och uppträder regelbundet som ombud i domstolar samt i svenska och internationella skiljeförfaranden.

Han har erfarenhet av att representera svenska och utländska klienter verksamma inom en rad olika branscher, såsom försäkring, finansiella tjänster, IT, Life Sciences och fastighet, i tvister rörande bland annat kommersiella avtal, säkerhetsrätter, professionsansvar och immateriella rättigheter.