Undervisare

Tillbaka

Anders Nordström

Senior Adviser / Advokat, Mannheimer Swartling Advokatbyrå

Anders är advokat och senior rådgivare på Mannheimer Swartling. Han har varit verksam inom det arbetsrättsliga fältet under drygt 30 år. Under denna tid har han arbetat med transaktionsrelaterad arbetsrätt, dvs frågor om arbetsrätten vid företagsöverlåtelser och andra omstruktureringar. Han har även till stor del arbetat med domstolstvister och skiljeförfaranden inom arbetsrätten, både som ombud och skiljeman. Anders är också välkänd som föreläsare inom arbetsrätt.