Undervisare

Tillbaka

Anders Nilsson

Advokat och partner, Wistrand Advokabyrå

Anders Nilsson är specialiserad på insolvensrätt och tvistlösning. Han bistår klienter med rådgivning avseende kredit- och säkerhetsfrågor, borgenärsskydd, rekonstruktionsfrågor och, andra frågor som förekommer i företag med finansiella problem, däribland olika ansvarsfrågor.

Han företräder även klienter i samband med tvistlösning inom olika områden. Anders har,omfattande erfarenhet som rådgivare i samband med svenska och gränsöverskridande insolvens-,och rekonstruktionsärenden och utses regelbundet som rekonstruktör, konkursförvaltare och, likvidator.