Anders Nilsson

Anders Nilsson

Anders Nilsson, Advokat och Partner, Wistrand Advokabyrå

Anders Nilsson är specialiserad på insolvensrätt och tvistlösning. Han bistår klienter med 
rådgivning avseende kredit- och säkerhetsfrågor, borgenärsskydd, rekonstruktionsfrågor och 
andra frågor som förekommer i företag med finansiella problem, däribland olika ansvarsfrågor. 
Han företräder även klienter i samband med tvistlösning inom olika områden. Anders har 
omfattande erfarenhet som rådgivare i samband med svenska och gränsöverskridande insolvens- 
och rekonstruktionsärenden och utses regelbundet som rekonstruktör, konkursförvaltare och 
likvidator.