Om JUC

Undervisare

Tillbaka

Anders Eriksson

Advokat

Anders är ordförande i Lindahls kompetensgrupp för entreprenadrätt. Anders är huvudsakligen inriktad mot entreprenadrättsliga tvister; domstolsprocesser och skiljeförfaranden. Han utses regelbundet till skiljeman i entreprenadrättstvister liksom ledamot i överbesiktningsnämnd. Vidare har han lång erfarenhet av att på uppdrag av olika byggbolag och beställare granska och upprätta olika typer av entreprenadrättsliga avtal.

Anders undervisar årligen på fördjupningskursen i entreprenadrätt på juristprogrammet vid Lunds Universitet. Han har även kommenterat manuskriptet i dess helhet till såväl den första som den andra upplagan av professor Per Samuelssons, verksam vid Lunds universitet, ,kommentar till AB 04. Anders är engagerad i flera branschorganisationer, bl a är han medlem i Swedish Arbitration Association, samt Svenska Föreningen för Entreprenad- och Konsulträtt.