Undervisare

Tillbaka

Anders Dereborg

Lagman, Attunda tingsrätt

Anders Dereborg är en svensk jurist och domare. Han har arbetat i Justitiedepartementet och Europadomstolen i Strasbourg. Han har även varit rådman vid Stockholms tingsrätt, vice ordförande i Svea hovrätt samt chefsrådman i Stockholms tingsrätt. Anders har över 30 års erfarenhet från branchen och arbetar för närvarande som,lagman hos Attunda tingsrätt.