Undervisare

Tillbaka

Anders Axelsson

Chef hållbarhetsstrategi och utveckling, ICA

Anders har mer än 25 års erfarenhet av Livsmedelsbranschen i företag inom produktion, grossist led och handel. Under dessa år har han jobbat med frågor inom kvalitet, miljö, socialt ansvar samt hållbarhet. Han har främst arbetat på den svenska marknaden men även globalt och har haft många globala kontakter och projekt.

Anders är idag ansvarig för avdelningen inom ICA som sätter riktningen för hållbarhetsarbetet framåt inom de olika bolagen som ingår i ICA Gruppen. Avdelningen ansvarar bland annat för omvärldsbevakning, intressentanalyser, Due Diligence processer, samt bolagets Hållbarhetsrapportering.