Undervisare

Tillbaka

Amin Bell

Managing partner, Harvest Advokatbyrå AB

Amin Bell, managing partner, är specialiserad inom finansiell reglering, särskilt avseende betaltjänster, krediter, värdepapper, kapitalförvaltning och AML. Amin har varit verksam inom området sedan 2007 och representerar ofta finansiella företag under tillsyn av Finansinspektionen, såsom betalningsinstitut, kreditinstitut, värdepappersbolag och fondförvaltare i frågor som rör regelefterlevnad. Amin har innehaft rollen som Compliance Officer vid ett flertal företag i de ovannämnda kategorierna.