Undervisare

Tillbaka

Alice Göransson

Biträdande jurist, Roschier Advokatbyrå

Alice Göransson arbetar som biträdande jurist i Roschier advokatbyrås arbetsrättsteam och har tidigare hållit både interna och externa utbildningar om den svenska visselblåsarlagen. Som biträdande jurist har Alice också arbetat mycket praktiskt med den nya visselblåsarlagen och bl.a. hjälpt klienter med inrättandet av visselblåsarkanaler samt bistått med hjälp vid internutredningar som skett som ett resultat av att en visselblåsarrapport kommit in. Utöver ärenden rörande visselblåsning har Alice också erfarenhet av att arbeta med bl.a. fusioner, förvärv, omstruktureringar, omorganisationer, kollektiva och individuella uppsägningar samt diskrimineringsutredningar och tvister.