Undervisare

Tillbaka

Alexander Wagner

Advokat och Partner, Wåhlin Advokater

Alexander Wagner är verksam vid Wåhlin Advokater och är specialiserad inom entreprenadjuridik och processrätt. Han företräder såväl beställare som entreprenörer med rådgivning under entreprenadprojektets alla faser och vid hantering av tvister inför domstol och skiljenämnder. Han anlitas dessutom flitigt som föreläsare och kursledare för flera utbildningsföretag med entreprenadföretag som målgrupp.