Undervisare

Tillbaka

Agnes Larfeldt

Advokat, Agnes Advokatbyrå

Tidl. NVL:
Agnes Larfeldt är advokat med särskild specialisering mot vattenrätt. Hon har sedan 1998 arbetat med miljö- och vattenrätt, på uppdrag av stora och medelstora företag, kommuner och statliga verk och driver idag en specialistbyrå inom miljörätt med sex anställda och kontor i Stockholm och Göteborg.

Agnes är utpekad som en av Sveriges ledande miljörättsjurister enligt internationella rankinginstitut.