Undervisare

Tillbaka

Agne Lindberg

Advokat och partner, Advokatfirman Delphi,

Agne har 25 års erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete inom områdena IT-rätt, immaterialrätt, integritetsskydd och outsourcing. Agne har och har haft ett antal specialistuppdrag både i Sverige och internationellt. Bland annat har Agne varit ordförande i en arbetsgrupp för ”Cyberjuridik” inom amerikanska advokatsamfundet och har varit medlem i regeringens IT-rättsliga råd.

Han är verksam i ett stort antal organisationer, exempelvis TechLaw, Itech Law och Svenska föreningen för IT och Juridik (där han även är hedersledamot). Bland uppdragen som Agne bistått i kan nämnas ett stort antal outsourcing för svenska och nordiska företag främst inom IT-infrastruktur och applikationsförvaltning, upphandling av IT system för industri, myndigheter och försäljningsföretag samt uppdrag inom telekom industrin, främst i form av regulatoriska frågor och avtal samt olika utredningar och ärenden kring integritetsskydd.

Agne har också varit utsedd som skiljeman i IT-avtalstvister och har varit ansvarig för framtagandet av flera standardavtal inom IT-branschen. Agne har skrivit många böcker och artiklar inom området och är rankad som ledande IT-advokat i Sverige av bland annat Chambers och Legal 500. Han har även fyra år i rad fått utmärkelsen ”Client Choice Award” inom IT-rätt.