Kurser

Mötet mellan juridiken och artificiell intelligens

AIs frammarsch är tydlig - men vad gäller?
2

timmar

3900 SEK.

Dela på sociala medier

in
t
f

Innehåll

Syftet med denna kurs är att förbereda aktörer inför de krav som kommer ställas på dem vid införandet av EU:s AI förordning. När EU-kommissionens nya AI-förordning antas kommer företag och organisationer som idag utvecklar, förmedlar eller använder sig av AI-system eller planerar att göra så - behöva anpassa sig till de krav som introduceras. Parallellt pågår även ett standardiseringsarbete för AI som ska vägleda företag och organisationer i sin efterlevnad av lagen.

Vad gäller? Intressanta frågeställningar kommer att lyftas kring vad AI egentligen är, vilka rättsliga krav som ställs på AI inom unionen och vilka konsekvenser det har på marknaden och företag. Som deltagare kommer du ha nytta av denna kurs för att förstå både din egen roll, hur man bör förbereda sig, samt dina skyldigheter i detta sammanhang

Frukostseminariet behandlar bl.a.:

  • Vad är AI?
  • AI och juridik – EUs AI-förordning, ett riskbaserat angreppssätt och vilka krav som ställs på högrisk AI-system 
  • Standardisering i centrum när EU reglerar AI
  • Praktisk utvärdering av din organisation eller ditt AI-system. Tillvägagångssätt
  • Gruppreflektion - frågestund

Målgrupp

Frukostseminariet riktar sig till företagsledare inom teknik, exempelvis CEO’s, CTO’s, CPO’s. Även till företag och organisationer som utvecklar lösningar inom IT eller som på något sätt berörs utav AI-utvecklingen och därmed de nya riktlinjerna. Samt till bolagsjurister och advokater och jurister som jobbar med dessa bolag och även offentliga myndigheter. Notera att seminariet inte kommer att diskutera IT-tekniska detaljer om AI.

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om konferensen är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.

Dela på sociala medier

in
t
f