Kurser

Kommersiell Entreprenadjuridik 2

 En fördjupad genomgång

6,5

timmar

8900 SEK.

Innehåll

Kursen har sin tyngdpunkt i en fördjupad genomgång av vissa frågor i byggbranschens mest frekvent förekommande standardavtal, AB 04 och ABT 06. Kursen belyser rättspraxis som knyts ihop med gruppuppgifter där deltagarna får möjlighet att utifrån verkliga fall diskutera och analysera entreprenadjuridiska problem. Kursen ger även en överblick över aktuella juridiska frågor inom byggbranschen och syftar till att ge kursdeltagaren fördjupade kunskaper inom entreprenadjuridiken.

Kursen behandlar bland annat följande programpunkter:
 • Kontraktskedjan och partsfrågan
 • Administrativa föreskrifter och deras samband med AB 04/ABT 06
 • Upphandling av entreprenör på löpande räkning
 • Aktuell rättspraxis
 • Övningsuppgifter

Målgrupp

Kursen vänder sig till ombud och konsulter som arbetar med entreprenadrättsliga frågor, framförallt advokater, jurister i allmänhet, bolagsjurister och jurister inom stat och kommun. Det är en fördel att ha någon kännedom om standardavtalen AB och ABT.

Program

08.30 – 09.00 Registrering och kaffe

09.00-10.30 Bakgrund och inledning
 • Inventering och översikt över relevant lagstiftning (avtalslagen, köplagen, preskriptionslagen, skadeståndslagen)
 • NJA 2013 s 271
 • NJA 2007 s 758 och NJA 2009 s 16
 • ”Speditionspanten”, NJA 2022 s 574

10.30 – 11.30 Genomgång och orientering av administrativa föreskrifter, AF/AMA, och sambandet mellan AF/AMA och AB 04/ABT 06

11.30 – 12.30 Lunch

12.30 – 13.30
Övningsuppgift

13.30 – 14.30
Genomgång av upphandling av entreprenör på löpande räkning

14.30-16.30 Nyheter och genomgång av rättspraxis
 • NJA 2015 s 3
 • NJA 2014 s 960
 • NJA 2018 s 653
 Edition och GDPR

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.