Kurser

Introduktion till försäkringsrätten

Intro

6

lektioner

7900 SEK.

Dela på sociala medier

in
t
f

Relaterede produkter

Bakgrund

Försäkringsrätten är ett brett och omfattande rättsområde. Vidare är försäkringsbranschen en stor sektor som innefattar både offentliga och privata aktörer och som har en samhällsviktig funktion. Samhällsutvecklingen innebär följaktligen att försäkringsbranschen och försäkringsrätten är i ständig förändring.

Den svenska regleringen avseende både försäkringsavtalsrättsliga och försäkringsrörelserättsliga aspekter är omfattande och komplex. Försäkringsrisker och försäkringsavtal innefattar ofta gränsöverskridande element, vilket innebär att den svenska försäkringsrätten även exponeras för internationell påverkan. 

 

Nyttan med kursen 

Genom kursen får du bland annat:   

 • Kunskap om den rättsliga regleringen av försäkringsavtal 
 • Kunskap om näringsrättsliga regleringar avseende försäkringsföretag och försäkringsdistribution 
 • En förståelse för respektive part i försäkringsavtalets skyldigheter enligt gällande rätt 
 • Överblick över rättspraxis avseende grundläggande försäkringsrättsliga frågeställningar 

 


Innehåll

Kursen syftar till att ge en bred introduktion till grunderna inom försäkringsrätten. Det innefattar en redogörelse av rättsliga regleringar och praxis avseende försäkringsavtal, samt en redogörelse för grundläggande näringsrättsliga regleringar avseende försäkringsbranschens aktörer. Därutöver innehåller kursen även en introduktion till tolkning av försäkringsvillkor.

Ämnen som behandlas under kursen inkluderar:  

 • Försäkringsavtalsrätt och allmän avtalsrätt 
 • Konsumentförsäkring, företagsförsäkring och olika försäkringsproduktkategorier 
 • Försäkringstagarens skyldigheter vid tecknandet av försäkringen (exempelvis upplysningsplikt och premiebetalningsregler)   
 • Försäkringstagarens skyldigheter vid försäkringsfall (exempelvis räddningsplikt och frågor rörande framkallande av försäkringsfall) 
 • Försäkringstagarens övriga biförpliktelser (exempelvis säkerhetsföreskrifter) 
 • Försäkringsgivarens skyldigheter vid tecknandet av försäkringen (exempelvis kontraheringsplikt och informationsplikt) 
 • Försäkringsgivarens skyldigheter vid försäkringsfall (exempelvis regler avseende skaderegleringen) 
 • Preskriptionsregler 
 • Försäkringsjuridisk rättspraxis 
 • Introduktion till tolkning av försäkringsvillkor 
 • Frågor rörande försäkringsrörelse och försäkringsdistribution 

 

Målgrupp

Kurser riktar sig till underwriters, skadereglerare, försäkringsförmedlare, risk managers, bolagsjurister, andra som är verksamma inom försäkringsbranschen eller kommer i kontakt med försäkringsfrågor och som önskar en introduktion till eller repetition av grunderna inom försäkringsrätten.  

Material

JUC skriver inte ut kursmaterialet på papper. Det tillgängliggörs istället på vår materialportal på vår hemsida. Här får du som deltagare tillgång till kurspresentation, åhörarkopior för PowerPoint-presentationer eller andra bilagor som är relevanta för kursen. 

Efter varje kurs skickas diplom ut till varje deltagare.

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om kursen är du välkommen att kontakta mig.

Linn Kronman
Kurs‑ och kommunikationskoordinator
Mobil: +46 79 006 49 02
Email: lk@juc.se

Håll dig uppdaterad

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.

Dela på sociala medier

in
t
f

Relaterede produkter