Kurser

Introduktion till försäkringsrätten

Intro

6

timmar

7900 SEK.

Dela på sociala medier

in
t
f

Relaterade produkter

Innehåll

Kursen syftar till att ge en bred introduktion till grunderna inom försäkringsrätten. Det innefattar en redogörelse av rättsliga regleringar och praxis avseende försäkringsavtal, samt en redogörelse för grundläggande näringsrättsliga regleringar avseende försäkringsbranschens aktörer.

Därutöver innehåller kursen även en introduktion till tolkning av försäkringsvillkor.

Ämnen som behandlas under kursen inkluderar:  

 • Försäkringsavtalsrätt och allmän avtalsrätt 
 • Konsumentförsäkring, företagsförsäkring och olika försäkringsproduktkategorier 
 • Försäkringstagarens skyldigheter vid tecknandet av försäkringen (exempelvis upplysningsplikt och premiebetalningsregler)   
 • Försäkringstagarens skyldigheter vid försäkringsfall (exempelvis räddningsplikt och frågor rörande framkallande av försäkringsfall) 
 • Försäkringstagarens övriga biförpliktelser (exempelvis säkerhetsföreskrifter) 
 • Försäkringsgivarens skyldigheter vid tecknandet av försäkringen (exempelvis kontraheringsplikt och informationsplikt) 
 • Försäkringsgivarens skyldigheter vid försäkringsfall (exempelvis regler avseende skaderegleringen) 
 • Preskriptionsregler 
 • Försäkringsjuridisk rättspraxis 
 • Introduktion till tolkning av försäkringsvillkor 
 • Frågor rörande försäkringsrörelse och försäkringsdistribution 
 

Nyttan med kursen 

Genom kursen får du bland annat:
   
 • Kunskap om den rättsliga regleringen av försäkringsavtal 
 • Kunskap om näringsrättsliga regleringar avseende försäkringsföretag och försäkringsdistribution 
 • En förståelse för respektive part i försäkringsavtalets skyldigheter enligt gällande rätt 
 • Överblick över rättspraxis avseende grundläggande försäkringsrättsliga frågeställningar 


Bakgrund

Försäkringsrätten är ett brett och omfattande rättsområde. Vidare är försäkringsbranschen en stor sektor som innefattar både offentliga och privata aktörer och som har en samhällsviktig funktion. Samhällsutvecklingen innebär följaktligen att försäkringsbranschen och försäkringsrätten är i ständig förändring.

Den svenska regleringen avseende både försäkringsavtalsrättsliga och försäkringsrörelserättsliga aspekter är omfattande och komplex. Försäkringsrisker och försäkringsavtal innefattar ofta gränsöverskridande element, vilket innebär att den svenska försäkringsrätten även exponeras för internationell påverkan.


Målgrupp

Kurser riktar sig till underwriters, skadereglerare, försäkringsförmedlare, risk managers, bolagsjurister, andra som är verksamma inom försäkringsbranschen eller kommer i kontakt med försäkringsfrågor och som önskar en introduktion till eller repetition av grunderna inom försäkringsrätten.  

Material

JUC skriver inte ut kursmaterialet på papper. Det tillgängliggörs istället på vår materialportal på vår hemsida. Här får du som deltagare tillgång till kurspresentation, åhörarkopior för PowerPoint-presentationer eller andra bilagor som är relevanta för kursen.

Efter varje kurs skickas diplom ut till varje deltagare.

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om kursen är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.

Dela på sociala medier

in
t
f

Relaterade produkter