Kurser

Grundläggande miljöjuridik

6,5

timmar

7900 SEK.

Dela på sociala medier

in
t
f

Innehåll

Välkommen till vår grundläggande kurs i miljöjuridik. Kursen syftar till att ge en översiktlig genomgång av det miljöjuridiska området och ger dig en bra översikt över centrala principer i miljörätten och de allmänna hänsynsreglerna i Miljöbalken. Föreläsaren tar dig även igenom samrådsprocessen, tillsyn, sanktioner samt viktiga frågor som artskydd, Natura 2000-kravet, föroreningar m.m.

Under kursen behandlar vi följande frågor:
 • De allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken gäller alla – hur hanterar Du dem i verksamheten?
 • Hur går samrådsprocessen till, hur organiserar Du upp ett bra samråd och hur hanterar Du synpunkter? 
 • Vilka utredningar behövs för en MKB? 
 • Vad kräver tillstånd och hur hänger tillståndsplikt och MKB samman?
 • Vad betyder riksintressen och artskydd? 
 • Vad innebär Natura 2000-kravet och andra områdesskydd?
 • Vem straffas om något går snett?
 • Hur går tillsynen till?
 • Hur hanterar Du ansvar för förorenad mark och förorenat vatten?

Program

08.30-09.00 Registrering, kaffe och smörgås

09.00-12.00 Pass 1
 • De allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken gäller alla – hur hanterar Du dem i verksamheten?
 • Hur går samrådsprocessen till, hur organiserar Du upp ett bra samråd och hur hanterar Du synpunkter?
10.15-10.30 Kaffepaus

10:30-12:00 Pass 2
 • Vilka utredningar behövs för en MKB?
 • Vad kräver tillstånd och hur hänger tillståndsplikt och MKB samman?

12.00-13.00 Lunch

13.00-14.30 Pass 3
 • Vad betyder riksintressen och artskydd?
 • Vad innebär Natura 2000-kravet och andra områdesskydd?
14.30-14.45 Kaffepaus 

14.45-16.30 Pass 4
 • Hur hanterar Du ansvar för förorenad mark och förorenat vatten?
 • Hur går tillsynen till?
 • Vem straffas om något går snett?

Dela på sociala medier

in
t
f