Kurser

Artificiell intelligens (AI) i offentlig sektor

En översikt över relevanta regelverk

6,5

timmar

8900 SEK.

Dela på sociala medier

in
t
f

Innehåll

Intresset för hur artificiell intelligens (AI) kan användas för att förbättra och effektivisera den offentliga sektorns arbete är stort. Många myndigheter har redan infört lösningar på området eller överväger att göra det.
Användningen av AI aktualiserar rättsliga överväganden inom många olika områden. Kursen ger en översikt över relevanta regelverk och en möjlighet att diskuteras de bedömningar som måste göras. Särskild uppmärksamhet riktas mot dataskyddslagstiftningen (GDPR m.m.).
Dessutom beskrivs kommande EU-lagstiftning på området, framför allt den s.k. AI Act och nya regler för att förbättra tillgången till och användningen av data (Data Act, Data Governance Act m.m.).
I det avslutande passet diskuteras praktiska frågor kring juridiken i AI-projekt. Det finns tillfälle till erfarenhetsutbyte samt diskussion kring arbetssätt och juristens roll.

Kursinnehåll

 • Vad är AI? Olika typer av AI
 • Användningsområden inom offentlig verksamhet
 • Fördelar och risker
 • Principiella invändningar mot användningg av vissa typer av AI
 • Risker
 • Tillämpning av grundläggande offentligrättsliga principer på AI
 • Automatiserat beslutsfattande
 • Diskriminering
 • Transparenskrav
 • Fördjupning rörande dataskyddslagstiftningen (GDPR m.m.)
 • Personuppgifter vid maskininlärning
 • GDPR:s reglering rörande automatisera beslut
 • Olika lösningar för att tillgodose dataskyddets krav
 • Andra regler om tillgång till och användning av data, t.ex. immaterialrätt
 • Ny reglering på gång
 • Förslaget till AI-förordning (AI Act)
 • Data Act, Data Governance Act m.m.
 • Juridiken i AI-projektet – praktiska frågor
 • Juristens roll


Målgrupp

Kursen vänder sig till jurister eller andra yrkesgrupper inom offentlig sektor som vill få ökad förståelse för de rättsliga förutsättningarna att använda AI.


Program 

09.30 -10.30 AI i offentlig sektor - begrepp, tillämpningar och risker m.m. 

10.30 -10.45 Kaffepaus 

10.45 -11.30 AI och offentligrättsliga principer 

11.30 -12.30 Lunch 


12.30 -14:00 Fördjupning rörande dataskydd 


14.00 -14:45 AI Act 


14.45-15.00 Kaffepaus

 
15.00-15.30 Annan ny lagstiftning, framför allt rörande data 


15.30-16.30 Praktiskt arbete med AI samt frågor och diskussion 


16.30 Avslutning
 

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.

Dela på sociala medier

in
t
f