10 september 2023

JUC is nominated for the competition in this year's EoY (Entrepreneur of the Year)

Dela på sociala medier

in
t
f

EY has nominated JUC for the competition in this year's EoY

This prestigious nomination is a recognition of JUC's strong growth and unique approach to the course and network market.

A strong growth engine

JUC has manifested itself as a strong growth engine in the business world. We have achieved impressive growth in earnings and market share, and this is a result of our dedication to innovation and extraordinary customer focus.

Unique approach to the course and network market

JUC stands out from the competition by introducing a unique and dynamic approach to the course and network market. Our ability to understand and meet customer needs has been a crucial factor in our success. We have created a platform that not only offers a wide range of products but also provides a holistic experience for customers that goes beyond the expected.

International growth and expansion

JUC has not only conquered the Danish market but has also managed to establish a strong presence in international markets. This international venture has further strengthened our position as a recognized player.

Exceptional leadership

Behind JUC's success stands a visionary and proactive management team that has steered the company towards success. Their ability to create and execute clear strategic plans has been key to navigating challenges and seizing opportunities.

A culture of a winning mentality and teamwork

JUC has not only built a company but also a culture that thrives on a winning mentality and teamwork. The commitment and dedication of employees have been crucial in realizing the company's vision.

The nomination of JUC for EoY is a recognition of our remarkable achievements and confirms our position as a significant player in the market. We look forward to the results at this year's EoY, and we are confident that JUC will continue to inspire and achieve further success in the future.

Hur fungerar vårt nätverk?

Vårt nätverk ger dig tillgång till en speciell undervisningsmodell där lärande och professionellt samarbete står i fokus. I vårt nätverk utvecklar våra medlemmar sig gemensamt under säsongen, som består av fyra fysiska möten per år. Dessa fyra möten skapar grunden för en unik inlärningsmiljö som präglas av kunskap, kompetensutveckling och inspiration. För att säkerställa att facklig expertis står i centrum har vi sett till att alla möten i vårt nätverk leds av nätverksledare som är ledande experter inom nätverkets ämnesområde.

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

SE netværk figur

Vill du veta mer om, vad vi kan göra för dig?

Emil har under de senaste 5 åren arbetat med att sammansätta våra professionella nätverksgrupper. Han har en gedigen kunskap om det professionella innehållet i alla våra grupper samt dynamiken bland deltagarna. Emil kan ge råd om vilket av våra nätverk som bäst matchar dig och din professionella profil.

Emil Olander Falke Jensen

Emil Olander Falke Jensen
Nätverksspecialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

Specialiserade nätverksgrupper med hög professionell nivå

I vårt nätverksgrupper är du garanterad en hög professionell nivå med exklusiva nätverksmöjligheter. Föreläsarna är alltid i nära dialog med medlemmarna, vilket gör att nätverket i högre grad än traditionell undervisning blir en plattform där medlemmarna träffas och utbyter erfarenheter med andra professionella aktörer inom området.

Vårt nätverksgrupper utgår alltid från deltagarnas aktuella frågeställningar och perspektiv. Du kommer att uppleva att dina önskemål om mötesinnehållet tas med redan från första mötet, vilket gör att ämnena alltid kommer att följa den aktuella och löpande utvecklingen inom området.‎‎

Dela på sociala medier

in
t
f