Undervisare

Tillbaka

Zakarias Lindqvist

Advokat, ZETA Advokatbyrå AB

Zakarias Lindqvist är specialiserad inom entreprenadrätt och kommersiell fastighetsrätt. Zakarias huvudsakliga inriktning är entreprenadrättsliga tvister, domstolsprocesser och skiljeförfaranden. Vidare har han lång erfarenhet av att granska och upprätta entreprenadrättsliga och andra kommersiella avtal.

Zakarias Lindqvist undervisar även för yrkeshögskolor inom entreprenad och byggprojektledning. Samt anlitas ofta som föreläsare och kursledare av olika bolag som är verksamma eller riktar sig mot entreprenadbranschen.