Undervisare

Tillbaka

Victor Palm

Advokat / Specialist Counsel, Wistrand Advokatbyrå

Victor Palm är specialiserad inom skatterätt och har omfattande erfarenhet av att bistå med rådgivning avseende såväl företags- som personbeskattning, med särskild inriktning mot internationell beskattning, samt skatteprocesser.

ERFARENHET

Specialist Counsel, Wistrand Advokatbyrå, 2018-

Advokat, Wistrand Advokatbyrå, 2012-2017

Biträdande jurist, Wistrand Advokatbyrå, 2009-2012

Handläggare, Skatteverket, 1995-2009

Tingsnotarie, Bollnäs tingsrätt, 1994