Undervisare

Tillbaka

Ulf Käll

Delägare och advokat, WERKS Advokater

Ulf Käll har mer än 20 års erfarenhet från advokatverksamhet. Han är specialiserad inom skatte- och tullrätt och internationell handel. Han har betydande erfarenhet av rådgivning och rättsprocesser inom nämnda områden, såväl i svenska domstolar som inför EU-kommissionen och EU:s domstolar.