Undervisare

Tillbaka

Stefan Widmark

Advokat & Partner, Westerberg & Partners Advokatbyrå AB

Stefan Widmark har nästan 30 års erfarenhet som specialist på immaterialrätt, marknadsrätt och medierätt. Stefan, vars arbete innefattar både tvister och löpande rådgivning, rankas kontinuerligt som en av de ledande advokaterna inom hans specialistområden. Stefans verksamhet på immaterialrättsområdet innefattar alla delområden utom patenträtt, men han har ett särskilt fokus på upphovsrätt och känneteckensrätt. Stefan är medlem i ICC Sveriges kommittéer för immaterialrätt respektive marknadsföring, ledamot av AIPPI:s internationella kommitté för upphovsrätt samt medlem i SFIR:s respektive AIPPI Sveriges specialistgrupper för upphovsrätt respektive varumärkesrätt.