Undervisare

Tillbaka

Rickard Zamuhl

Advokat och delägare, AG Advokat

Sedan 2008 är Rickard Zamuhl delägare vid AG Advokat (tidigare Andersson Gustafsson Advokatbyrå). Rickard biträder regelbundet flera större klienter i de flesta frågor som uppkommer i samband med förvaltningen av fastigheter och lokaler. Rickard har medverkat i flera större projekt avseende t.ex. ombyggnation och uthyrning. Han,har även medverkat i flera större fastighets- och företagsförvärv.

Rickard Zamuhl,arbetade på Linklaters Advokatbyrå där han mellan 1999-2003 arbetade med inriktning på fastighetsrätt, särskilt kommersiell hyresrätt. Rickard arbetade därefter på AJB Bergh Advokatbyrå (numera Ashurst) där han framgångsrikt byggde upp en fastighetsrättslig avdelning. Under åren 2005 - 2007 var Rickard verksam inom Norrmalmstorgs Advokatbyrå.

Härutöver företräder Rickard sina klienter regelbundet i olika processer inför domstolar och myndigheter samt handlägger allmänna affärsjuridiska frågor.