Undervisare

Tillbaka

Ottilia Boström

Arbetsrättsdelägare och advokat, Advokatfirman Lindahl

Ottilia Boström är arbetsrättsdelägare vid advokatfirman Lindahl och ingår förutom i Lindahls kompetensgrupp för arbetsrätt även i Lindahls kompetensgrupp för tvistlösning.

Ottilias erfarenhet omfattar hela det arbetsrättsliga spektret. Från uppstart av verksamhet och anställningars ingående (innefattande pensions-, incitaments-, arbetsmiljö-, diskriminerings-, integritets- och medbestämmandefrågor) till verksamheters avyttring, omstrukturering/omorganisation och anställningars upphörande (innefattande fackliga förhandlingar, internutredningar samt domstolsprocesser och skiljeförfaranden).

Ottilia har gedigen erfarenhet av att hantera frågor kopplade till oegentligheter i anställningsförhållanden, internutredningar och GDPR:s tillämpning i ett arbetsrättsligt sammanhang. Utöver detta är Ottilia även,rankad inom arbetsrätt av Chambers & Partners och Legal 500.

Sedan år 2010 har Ottilia även lämnat rådgivning om det inom den finansiella sektorn tillämpliga ersättningsregelverket. Hon har därvid bistått såväl stora som små finansiella institut med implementeringen av ersättningsreglerna i kapitaltäckningsdirektiven (CRD3, CRD4 samt nu senast CRD5), alternativa investeringsfondsförvaltardirektivet (AIFMD), som UCITS 5 direktivet. Ottilias kännedom om ersättningsreglerna omfattar såväl nationella regler (såväl lagstiftning som Finansinspektionens föreskrifter) som europeiska riktlinjer (vilka främst utfärdats av Europeiska bankmyndigheten (EBA) och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA)).

… Ottilia Boström is noted for her expertise with pensions and remuneration issues, particularly in the financial services sector…, Ottilia Boström is very professional and describes the relevant issues in a quick and easy way. (Legal 500 2020)

Ottilia håller kurser på JUC under 2022 i bland annat Den nya visselblåsarlagen och Ersättningregler inom den finansiella sektorn.

Se alla våra,kurser,och,nätverk.,