Undervisare

Tillbaka

Oscar Alarik

Chefsjurist, Naturskyddsföreningen

Chef för Naturskyddsföreningens enhet för miljörätt och författare till den nyligen utkomna rapporten ”Till miljölagarnas försvar”.