Om JUC

Undervisare

Tillbaka

Milad Samadi

Milad Samadi är biträdande jurist på WERKS advokater och jobbar främst med tullrätt, internationell handel, indirekt beskattning och förvaltningsprocesser.