Undervisare

Tillbaka

Magnus Eklund Fellerfeldt

Biolog

Magnus är i grunden biolog med inriktning mot vattnets biologi och kemi. Han har lång erfarenhet från privat och huvudsakligen från kommunalt och statligt miljö- och naturvårdsarbete. Han har även arbetat med miljöbalken och miljökvalitetsmålen sedan de tillkom.