Undervisare

Tillbaka

Linda Funk

Rättslig expert, Försäkringskassans rättsavdelning, område prejudikatbildning

Linda är rättslig expert och arbetar på Försäkringskassans rättsavdelning, område prejudikatbildning. Hon är kammarrättsassessor vid Kammarrätten i Jönköping men har även arbetat som föredragande och tf. rådman på Förvaltningsrätten i Malmö samt som justitiesekreterare på HFD.