Undervisare

Tillbaka

Gabriella Fossum Gunnarsson

Advokat, WERKS Advokater

Gabriella Fossum Gunnarsson är även hon verksam på WERKS Advokater, där hon arbetar som advokat med ansvar för byråns verksamhet inom offentlig upphandling och offentlig rätt. Gabriella har mångårig erfarenhet av dessa områden från såväl förvaltningsdomstol som advokatbyrå och biträder regelbundet såväl leverantörer som upphandlande myndigheter med strategier och regelefterlevnad i deras offentliga affärer, såsom anbudsstrategier, anbudsgranskning, bedömning av upphandlingsplikt, upprättande av förfrågningsunderlag och avtal, avtalstolkningar och förhandlingsstöd, överprövnings- och skadeståndsprocesser samt offentlighets- och sekretessfrågor. Gabriella håller även utbildningar och föredrag inom området upphandlingsjuridik.