Undervisare

Tillbaka

Daniel Gallardo Yébenes

Generalkonsult och Arkitekt specialist inom Hållbart Byggande, Tyréns Sverige AB

Daniel hjälper aktörerna inom fastighets- och byggbranschen att förverkliga sina klimatneutrala projekt med en unik tvärdisciplinär kompetens som generalkonsult och arkitekt. Han är specialiserad inom hållbart byggande och har 15-års internationell erfarenhet i mångfaldiga roller.

Daniel jobbar både åt den offentliga och privata sektorn och har designat Sveriges första certifierade Noll CO2-byggnad samt Sveriges första fossilfria förskola. Daniel tar helhetsansvar i sina uppdrag där han etablerar strategier för klimatanpassning och klimatneutralisering från ett tidigt skede för att säkerställa de mest hållbara processerna i ett fastighetsprojekt.

Han tycker om att dela med sig av sin kunskap genom föreläsningar och sociala nätverk samt att lösa vardagsproblem från ett hållbart och holistiskt perspektiv.