Undervisare

Tillbaka

Anna Orlander

Advokat och delägare, Advokatfirman Baker McKenzie

Anna Orlander är advokat vid Baker McKenzie sedan 2007 och specialiserad inom M&A och bolagsrätt med särskilt fokus på internationella omorganisationer såsom avknoppningar inför förvärv och integration av verksamheter efter förvärv. Anna har varit verksam såväl i London som Stockholm och har projektlett ett stort antal gränsöverskridande förvärv och fusioner. Se vidare www.bakermckenzie.com/annaorlander