Konferens

Pensionsstiftelsedagen

- utveckla dina kunskaper om pensionsstiftelser

7

timmar

7700 SEK.

Dela på sociala medier

in
t
f

Relaterade produkter

Styrelseledamöter och suppleanter i pensionsstiftelser tillträder oftast sina poster med liten eller helt utan kunskap om tryggande av pensionsutfästelser och pensionsstiftelser. Konferensen utvecklar dina kunskaper om ämnet och uppdaterar dig om den senaste rättsutvecklingen.

Som deltagare på konferensen kommer du bland annat får kunskap om de regelverk som gäller för pensionsstiftelser samt vilket ansvar som gäller för styrelseledamöter. Du får även inblick i förvaltning av tillgångar, olika placeringar för pensionsstiftelser och inom området hållbar finans. Dagen kommer genomföras i fler format och du kan själv bestämma om du vill delta på plats i centrala Stockholm eller via den digitala livesändningen på distans. Varmt välkommen!

Målgrupp

Dagen riktar sig till styrelseledamöter och suppleanter i pensionsstiftelser. Ledamöter som vill uppdatera sina kunskaper samt andra yrkesroller som vill komma i kontakt/arbetar med tryggandefrågor av arbetsgivares pensionsåtaganden

Program

08:30-09:00 Registrering, kaffe och smörgås för dig som deltar på plats i Stockholm

08:45-09:00 Insläpp för deltagare på distans

09.00-09.10 Inledning JUC och moderator Johanna Meidell

09.10-10.10 Tryggandeform och regelverk
- Olika tryggandeformer, hur fungerar en pensionsstiftelse, externa regelverk, styelsens roll och ansvar, kapitalförvaltning, företagsstyrning, lämplighetsprövning, styrdokument, avsättningar, gottgörelse, verksamhetsöverlåtelser, tillsyn
Johanna Meidell & Magnus Hjertquist

10.10-10.30 Kaffepaus

10.30-11.30 Tryggandeform och regelverk forts
Johanna Meidell & Magnus Hjertquist 

11.30-12.30 Lunch

12.30-13.10 Tryggandeform och regelverk forts
Johanna Meidell & Magnus Hjertquist 

13.10-13.20 Bensträckare

13.20-14.20 Kapitalförvaltning
- Förväntat avkastning och risk
- Portföljkonstruktion
Fredrik Wikström

14.20-14.40 Kaffepaus

14.40-15.40 Sustainable Finance
- Utvecklingen på marknaden för hållbara investeringar
- Nya regelverk så som EU:s handlingsplan för hållbar finans
- Metoder för att investera hållbart
Frédéric Landré

15.50-16.30 Pensionsstiftelser - praktiska exempel
Annette Tiljander

16.30-16.45 Frågor och avslutning

16.45-18.30 Mingel - vin och tilltugg

Upplever du utmaningar under dagen kan du kontakta vår support som står redo att hjälpa dig på tel. +46 70 839 68 12.

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om konferensen är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.

Dela på sociala medier

in
t
f

Relaterade produkter