Kurser

Nya mervärdesskattelagen

6,5

timmar

7900 SEK.

Dela på sociala medier

in
t
f

Innehåll

Sedan den 1 juli 2023 gäller en ny svensk mervärdesskattelag, mervärdesskattelagen (2023:200). 

Mervärdesskattelagen ska enligt förarbetena inte innebära några materiella förändringar, utan avser framför allt regelverkets struktur. Emellertid innebär den nya lagen enligt Björn Forssén vissa materiella ändringar eller klarlägganden. I kursen går han igenom vissa förändringar som tillämparna bör iaktta, och även viktiga saker som inte hände men ändå bör beaktas. 

Kursen behandlar bl.a.:

  • De nya reglerna om mervärdesskatt (moms) 1 juli 2023 
  • Strukturen på mervärdesskattelagen (2023:200), ML, jämfört med mervärdesskattelagen (1994:200), GML 
  • Terminologin i ML – vara och tjänst ersätts med leverans av varor och tillhandahållande av tjänster samt ersätts skattskyldig med betalningsskyldig; 
  • Felaktigt debiterad moms i faktura 
  • Kopplingen till den civilrättsliga redovisningsrätten, och begreppet god redovisningssed, består när det gäller huvudreglerna om redovisning av utgående respektive ingående moms (dvs. det kopplade området består) 
  • Lag och förordning angående särskilda ordningar för e-handel har överförts till ML respektive nya mervärdesskatteförordningen (2023:328) 
  • ”Momskommissionsregeln” 6 kap. 7 § GML har ändrats, genom 5 kap. 3 och 27 §§ ML, så att den bättre överensstämmer med mervärdesskattedirektivets närmaste motsvarigheter, artiklarna 14.2 c och 28 

Dela på sociala medier

in
t
f