Kurser

Juridiken kring artificiell intelligens (AI) och data som en resurs

Ny EU-lagstiftning på området

6,5

timmar

8900 SEK.

Dela på sociala medier

in
t
f

Innehåll

Många företag och organisationer använder eller planera att använda artificiell intelligens (AI) i sin verksamhet. Data ses samtidigt alltmer som en värdefull resurs som kan användas för avancerad analys och maskininlärning.
Kursen tar ett helhetsgrepp över den juridik som en sådan verksamhetsinriktning aktualiserar. Det innebär i praktiken en genomgång av relevanta regler inom fler olika rättsområden. Bland annat diskuteras tillämpningen av bestämmelser om dataskydd, immaterialrätt, ansvar och säkerhet samt tillgång till information.
Ny EU-lagstiftning på området, t.ex. AI Act, Data Act och Data Governance Act analyseras också.
I det avslutande passet diskuteras det praktiska juridiska arbetet med AI-projekt, t.ex. avtalsfrågor. Det finns tillfälle för erfarenhetsutbyte och diskussion kring arbetssätt och juristen roll.


Kursen behandlar bland annat:

 • Vad är AI? Olika typer av AI, möjligheter och risker
 • Data som en resurs, nya affärsmodeller m.m.
 • Sakernas internet (internet of things)
 • Översikt över relevanta rättsliga frågor
 • ”Rätten till data”
 • Immaterialrättsliga aspekter på data och maskininlärning
 • Nya upphovsrättsliga regler om text- och datautvinning
 • Databasskyddet
 • Regler om tillgång till data och användning av data (t.ex. från offentlig sektor)
 • Rättigheter till AI-output
 • Ansvarsfrågor kopplade till AI
 • AI-system som diskriminerar?
 • Fördjupning om dataskyddslagstiftningen (GDPR m.m.)
 • Datadelning, maskininlärning och rollfördelning
 • Automatiserat beslutsfattande
 • Strategier och tekniker för att tillgodose dataskyddskrav
 • Ny reglering på gång
 • Förslaget till AI-förordning (AI Act)
 • Data Act
 • Data Governance Act m.m.
 • AI-projekt i praktiken
 • Rättsliga strategier och avtal
 • Förhållandet till etik och best practice


Målgrupp

Kursen vänder sig bland annat till jurister eller andra yrkesgrupper inom privat sektor som vill få ökad förståelse för de rättsliga förutsättningarna att använda AI.

Program

09:30-10:30 AI och big data. Bakgrund och rättslig helhetsbild

10:30-10:45 Kaffepaus

10:45-11:30 Immaterialrättsliga frågor, tillgång till data m.m.

11:30-12:30 Lunch

12:30-13:00 Regler om säkerhet, ansvar och diskriminering m.m.

13:00-14:15 Dataskyddslagstiftningens tillämpning – utmaningar och lösningar

14:15-14:30 Kaffepaus

14:30-15:15 AI Act – en ny EU-förordning om AI-risker

15:15-15:45 Annan kommande lagstiftning, t.ex. Data Act och Data Governane Act

15:45-16:30 Praktiskt arbete med AI samt frågor och diskussion

16:30 Avslutning

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.

Dela på sociala medier

in
t
f